obec Prostějovičky

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Strategické dokumenty

V roce 2020 byl zrealizován projekt "Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion Plumlovsko". V rámci projektu byly vytvořeny tematické koncepce a analytické dokumenty pro 12 obcí. Konkrétně se jedná o obce: Bystročice, Čehovice, Čelčice, Krumsín, Mostkovice, Ohrozim, Prostějovičky, Seloutky, Stínava, Určice, Vícov a Vrbátky.
Jednotlivé dokumenty byly zpracovány pro celé katastrální území vybraných obcí a budou definovat dlouhodobé cíle mikroregionu a podpořených obcí. Na realizaci akce mikroregion, jako nositel projektu,  získal finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Strategie odkanalizování obce Prostějovičky

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Pasport dopravního značení Prostějovičky

                                        https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif příloha č.1 - evidenční tabulka doravního značení

                                        https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif příloha č.2 - mapa svislého dopravního značení

                                        https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif příloha č.3 - evidence sloupků

 https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Pasport veřejného osvětlení Prostějovičky

                                        příloha č.1 - mapa pasportu veřejného osvětlení

https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif Pasport hřbitova Prostějovičky

                                          https://www.prostejovicky.cz/userfiles/image/File_Pdf.gif příloha č.1 - mapa hřbitova            

Pasport dešťové kanalizace - technická zpráva           

                                          příloha č.1 - pasport šachet              

Kalendář akcí

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.